#Powerplant; documentaire met Marianne Thieme

mt

De Nicolaas G. Pierson Foundation presenteert haar 5e documentaire met Marianne Thieme: #Powerplant. Na Meat the Truth, Sea the Truth, de Haas in de Marathon en One Single Planet, wordt in de nieuwe documentaire onderzocht wat de kansen zijn voor een plantaardige samenleving.

Powerplant geeft extra inzicht in de relatie tussen klimaatverandering en vleesconsumptie, het thema dat Marianne Thieme als eerste politica agendeerde met de klimaatdocumentaire Meat the Truth in 2007, die sindsdien alleen maar aan actualiteit heeft gewonnen. Volgens Oxford-onderzoeker Marco Springmannkan een omschakeling naar een plantaardig dieet in 2050 tot 8 miljoen sterfgevallen per jaar voorkomen en kan het de samenleving wereldwijd tevens tot dertig biljoen dollar (30.000.000.000.000) besparen.

Het consumeren van een plantaardig menu kan de uitstoot die veroorzaakt wordt door voedselproductie verminderen met maximaal 73% en kan het mogelijk maken om 76% landbouwgrond terug te geven aan de natuur, zegt Joseph Poore, eveneens researcher van de University of Oxford. De studie wordt door The Guardian omschreven als “het meest uitgebreide onderzoek op dit gebied ooit”.

De noodzaak om de consumptie van dierlijke producten te verminderen wordt door steeds meer wetenschappers en adviesorganen van de regering (RLi, PBL, CBS, SCP, WRR) onderschreven. Marianne Thieme gaat in #Powerplant naast Springman en Poore ook in gesprek met topeconoom Kate Raworth (Oxford University), Will Steffen (Stockholm Resilience Centre, Australia National University) en Jan Zalasiewicz (University of Leicester) over de noodzaak van een eiwittransitie en een economie waarin de grenzen van de aarde qua grondstoffen en milieugebruiksruimte niet langer overschreden worden.

De sterke opkomst van plantaardige voeding wordt onderschreven door artiest Moby: “Tegenwoordig zijn er meer veganistische restaurants in mijn straat dan je tien jaar geleden in de rest van de wereld zou vinden”, Michelin-sterrenkok Alexis Gauthier: “Dit is een beweging die je niet meer kunt stoppen en als chefs hebben wij een belangrijke verantwoordelijkheid hierin”. Michael La Cour, directeur van IKEA Food gelooft voor de toekomst van zijn keten alleen nog maar in plantaardig voedsel: “Het zijn de millennials die onze generatie nu beïnvloeden en ze hebben gelijk. Het is hun wereld. Er is geen weg terug”. IKEA staat door haar vele winkels, die allemaal een restaurant hebben, in de top 10 van restaurantketens in de wereld.

Het plantaardige optimisme wordt ook gevoeld door Atze-Jan van der Goot en Birgit Dekkers van Wageningen University & Research. Zij zijn nu bezig met de ontwikkeling van de ‘heilige graal’ van de vleesvervangers: plantaardige biefstuk. “Er zijn in de afgelopen tien jaar echt stappen gezet. Plantaardig eten is nu iets dat door een grote groep wordt onderschreven”.

Moby: “Wat begon als een kleine activistische groep is nu een mainstream beweging geworden: veganisme is het nieuwe normaal.

De documentaire vormt een logisch vervolg op Meat the Truth, de eerste klimaatfilm van Nederland uit 2007, waarin  Marianne het verband legde tussen de veehouderij en het klimaatprobleem. Uit onderzoek van het Instituut voor Milieuvraagstukken bleek toen al dat wanneer alle Nederlanders een dag per week geen vlees zouden eten, dat eenzelfde besparing aan broeikasgassen zou kunnen opleveren als wanneer een miljoen auto’s van de weg gehaald zouden worden.

Joseph Poore zegt daarover: “Een veganistisch dieet is waarschijnlijk de allerbeste manier om je impact op planeet aarde te verkleinen, niet alleen wat betreft broeikasgassen, maar ook wat betreft verzuring, eutrofiëring, land- en watergebruik. Het effect is veel groter dan minder vliegen of een elektrische auto kopen.” 

Bron: Nicolaas G. Pierson Foundation

Sea First Animatiefilm: De zee en onze gezondheid (video)

sfa

Klimaatverandering wordt voor een zeer belangrijk deel veroorzaakt door ontbossing. De reuzen van het regenwoud moeten plaatsmaken voor maïs- en sojaplantages, waarvan de opbrengst bestemd is voor veevoer.

Door de enorme hoeveelheden CO2 die we produceren, verzuurt de oceaan, sterven de koraalriffen en ook het plankton heeft het erg moeilijk.

De auto laten staan helpt natuurlijk, maar de impact van consuminderen van vlees en vis, heeft een nog veel grotere positieve invloed op het klimaat, de oceaan en onze eigen gezondheid, dan het stilleggen van al het gemotoriseerde verkeer.

Makkelijker kunnen we het niet maken.

IJsberen waarschijnlijk eerder uitgestorven dan we denken (+video)

Een onderzoeksteam bestudeerde in 2014, 2015 en 2016, telkens elf dagen in april, wanneer ijsberen hun vetreserves opbouwen, negen ijsberen in de Beaufortzee bij Alaska. De beren werden voorzien van een halsband met een GPS tracker, een camera en bewegingssensoren. Ook werd er bloed afgenomen van de beren.

Uit dit onderzoek blijkt dat ijsberen wel eens eerder zouden kunnen uitsterven dan werd aangenomen. Door klimaatverandering wordt het voor de ijsberen steeds moeilijker om voldoende voedsel te vinden.

27868128_1547723535346533_6407233712008198863_n

Het onderzoek leerde de onderzoekers veel over de leefgewoontes van ijsberen. Zo blijkt dat ze een 50% snellere stofwisseling hebben dan waar vanuit gegaan werd. Een snelle stofwisseling betekent dat ze dus meer prooien nodig hebben men dacht. IJsberen eten vooral zeehonden en met steeds minder zee-ijs wordt het jagen steeds moeilijker.

De Noordpool warmt twee keer sneller op dan dat het gemiddeld elders doet. Omdat het zee-ijs afneemt, sinds 1979 13% per decennium, moeten de ijsberen op zoek naar voedsel op het land.

Conclusie: Minder voedsel beschikbaar en meer voedsel nodig dan men dacht: De berekeningen moeten worden herzien, de ijsberen kunnen eerder uitsterven dan gedacht, als er niet snel iets verandert.

Volgens de Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN) zijn er op dit moment nog ongeveer 26.000 ijsberen in het Noordpoolgebied.

Bron: The Guardian

Wereldzeeën in ademnood

science
Zuurstofloze en zuurstofarme gebieden

De oceanen bevatten steeds minder zuurstof. De belangrijkste oorzaken: het broeikaseffect en vervuiling. Met dank aan de mens. De wereldzeeën raakten in de afgelopen 50 jaar 2% van hun zuurstof kwijt. Alle zuurstofloze delen van de oceanen samen hebben al een oppervlak ter grootte van de Europese Unie.

In dezelfde periode zijn er tien keer zoveel locaties met een laag zuurstofgehalte in kustgebieden ontstaan, de zogenaamde ‘dead zones’. Vrijwel alle kustwateren in Noordwest Europa kampen inmiddels met zuurstofgebrek, vooral de Oostzee, tussen Zweden, Finland en Polen, waarvan al 60.000 km2 vrijwel zonder ­zuurstof is.

Dit alles blijkt uit een groot onderzoek van de VN-werkgroep, het Global Ocean Oxygen Network. De werkgroep heeft zijn bevindingen gepubliceerd in het vakblad Science. Het zuurstofverlies uit de oceanen zal volgens de onderzoekers voor ernstige ecologische en economische gevolgen zorgen.

‘Zuurstof is van fundamenteel belang voor het leven in de oceanen. De afname van oceaanzuurstof behoort tot een van de meest ernstige effecten van menselijke activiteit op het milieu op Aarde,’ aldus hoofdonderzoeker Denise Breitburg.

Vervuiling en klimaatverandering zijn beiden grote oorzaken van de afname van het zuurstofgehalte volgens de onderzoekers. Voedingsstoffen uit rioleringssystemen, kunstmest en reststoffen, zoals nitraat en fosfor, belanden uiteindelijk in de oceanen en deze stimuleren de groei van algen. Wanneer de algen doodgaan worden ze afgebroken door bacteriën. Deze bacteriën nemen echter ook veel zuurstof op uit het water. De opwarming van het oceaanwater door klimaatverandering zorgt er daarnaast voor dat zuurstof minder makkelijk door het wateroppervlak dringt.

In de dead zones is het zuurstofgehalte meestal dusdanig laag dat dieren die daar leven stikken en daar waar de afname minder sterk is kan zuurstofgebrek groeiproblemen en verstoring van de voortplanting van de zeedieren ten gevolgen hebben.

Volgens de onderzoekers is het probleem nog wel op te lossen door lokaal zuiveringsmethodes van rioolwater aan te passen en door een wereldwijde inspanning om het broeikaseffect te stoppen.

Massamoord onder water: Special van de NOS

Koraalriffen zijn niet alleen mooi om naar te kijken. Het zijn onmisbare ecosystemen voor onze planeet. Maar ze hebben het zwaar. Een groot gedeelte is ziek of dood. In de afgelopen dertig jaar is de helft van alle koraalriffen gestorven. Wetenschappers vrezen dat als er niets verandert, 90 procent van alle riffen dood is in 2050.

Hoe dat precies komt? Beleef het hele verhaal over deze ‘massamoord onder water’ in deze special van de NOS. Scroll door het Great Barrier Reef, de kleurrijke wereld die langzaam sterft. Klik op onderstaande afbeelding om de special te bekijken.

k

 

De zesde massa-extinctie

nh

De mensheid onderschat de mate van uitsterven van dieren. Dat blijkt uit een onderzoek, gepubliceerd in de ‘Proceeding of the National Academy of Sciences’. Een groot deel van het leven op aarde is massaal aan het uitsterven, het is de zesde keer in de wereldgeschiedenis dat zo iets gebeurt.

Het uitsterven van vooral wilde dieren is veel ernstiger dan dat momenteel wordt waargenomen volgens de experts in het onderzoek. In dergelijke studies wordt vaak alleen gekeken naar de dieren die al (bijna) uitgestorven zijn en niet naar diersoorten die in aantal snel achteruitgaan. Deze ernstige situatie wordt zelfs een ‘biologische vernietiging’ genoemd.

Hoe komt dit nou allemaal? Als reden wordt klimaatverandering, overbevolking en massa- en overconsumptie van de welvarende mens genoemd. Dit alles legt een grote druk op het milieu.

De onderzoekers zeggen dat er zelfs sprake kan zijn van een zesde ‘massa-extinctie’ (massavernietiging). Dat wil zeggen dat in relatief korte tijd wereldwijd bijna alle levende wezens uitsterven. De laatste massa-extinctie was het uitsterven van de dinosauriërs, 66 miljoen jaar geleden. Toen in zo’n 75 procent van al het leven op aarde verdween. Dat is momenteel nog niet het geval, maar de zesde massa-extinctie is volgens wetenschappers wel al aan de gang én het gaat in een veel hoger tempo dan de vorige keren. Onderzoekers noemen de snelheid waarmee dit gebeurt alarmerend. Ook zou het uitsterven van de diverse diersoorten op veel grotere schaal gebeuren dan bij eerdere massa-extincties.

Er is momenteel sprake van een grote afname in de populatie van vele diersoorten. In bepaalde regio’s zijn sommige diersoorten zelfs helemaal verdwenen, schrijven de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift. Dat heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de diersoorten zelf, het heeft ook een negatieve impact op de complexe ecosystemen die essentieel zijn om de beschaving te kunnen behouden.

Wetenschappers van de Universiteit van Stanford en die van Mexico onderzochten voor deze studie populatietrends en het leefgebied bij 27.600 gewervelde soorten, zoals vogels, zoogdieren, reptielen en amfibieën. Dit betreft bijna de helft van alle gewervelde diersoorten op aarde. Uit het onderzoek bleek dat sinds 1970 50% van alle dieren die ooit op onze planeet woonden zijn verdwenen: miljarden populaties zijn gewoon weg.

Een studie van 117 soorten zoogdieren bracht aan het licht dat heel veel diersoorten een ernstig vermindering van habitat heeft t.o.v. voorheen. Bij ruim 40% van de diersoorten betreft dit zelfs een omvangverlies van 80%.

Om aan te tonen hoe serieus de situatie gebruiken de onderzoekers als voorbeeld de situatie van leeuwen. Van origine kwam de leeuw voor in Afrika, in Zuid-Europa, het Midden-Oosten en India. Nu zijn leeuwenpopulaties alleen nog te vinden in Afrika en ook daar worden ze ernstig bedreigd. Sinds 1993 is de leeuwenpopulatie in Afrika met 43% gedaald.

In de afgelopen 100 jaar zijn 200 soorten gewervelde dieren verdwenen. Bijna 41% van alle amfibieën en 26% van de zoogdieren wordt met uitsterven bedreigd. De onderzoekers spreken over een ‘angstwekkende aanval op de fundamenten van de menselijke beschaving’. Onze beschaving functioneert alleen door de aanwezigheid van planten, dieren en micro-organismen. De “biologische vernietiging” zal ernstige ecologische, economische en sociale gevolgen hebben, concluderen de wetenschappers. “De mensheid zal uiteindelijk een grote prijs betalen.”

De zesde massa-extinctie is gaande. Alles wijst op steeds krachtigere aanvallen op onze biodiversiteit in de komende twee decennia. Dat laat een somber beeld zien voor de toekomst van het leven op aarde, inclusief dat van de mens. We hebben nog maar 20 á 30 jaar om het tij te keren. We kunnen de impact die de mens op de aarde heeft niet langer negeren. Het roer moet nu om, voordat het te laat is.

Info van PNASThe Guardian en Nieuwsblad

Documentaire ‘A Plastic Whale’ (video)

Deze documentaire gaat over de gevolgen voor zeedieren van het vele plastic wat rondzwerft in de oceanen.

Je ziet in de documentaire unieke beelden van de 6 meter lange dolfijn die in 2015 gestrand is in Schotland. Het dier had 4 kg aan plastic in zijn maag…

Na de vondst en onderzoek van de dolfijn dringt het bij de onderzoekers pas goed door hoe enorm het probleem van plastic is voor de toekomst van de aarde, voor de toekomst van ons allemaal. Een zoektocht naar antwoorden en oplossingen begint en resulteert in een interessante documentaire over grote zeedieren … en plastic.

p1