Waarom je nooit kasjmier moet kopen (+video)

geit

PETA-Azië heeft opnieuw een onderzoek gedaan naar de kasjmier industrie in China en Mongolië. Deze twee landen zijn samen verantwoordelijk voor 90% van de productie van kasjmier.

Er worden miljoenen Kasjmier geiten gefokt in China en Mongolië. Deze geiten produceren een warme vacht om zichzelf te beschermen tegen de zeer lage temperaturen. Helaas worden ze vaak midden in de winter geschoren, juist wanneer ze hun vacht het hardst nodig hebben. Als gevolg daarvan sterven veel geiten aan onderkoeling.

Een geit heeft gemiddeld slechts 240 gram haar. Dat houdt in dat het haar van zes geiten nodig is om één kasjmieren jas te produceren.

Hoe komt men aan dat haar dan? Worden de geiten voorzichtig geschoren?

Helaas is dit niet het geval. De geiten worden op zeer hardhandige wijze behandeld. De wol wordt voornamelijk verkregen door de geiten te ‘kammen’. Dat is niet zo onschuldig als je misschien zou denken… In feite wordt het haar er met een grote metalen kam gewoon uitgetrokken. Deze ruwe behandeling brengt uiteraard veel pijn en paniek teweeg bij de geiten. Wanneer een geit gewond raakt door de behandelingen wordt de wond ‘verzorgd’ door er wijn overheen te gooien.

Wanneer de geiten niet nuttig meer bevonden worden voor de kasjmier industrie worden ze gedood. Hun vlees en huid wordt dan weer verkocht.

De onderzoekers waren er in een Chinees slachthuis getuigen van dat geiten met hamers op de kop werden geslagen en, nog steeds levend, in de keel werden gestoken om dood te bloeden.

Ook in Mongolië werd een slachthuis bezocht waar zij moesten toekijken hoe een werknemer langzaam de keel van en doodsbange geit aan het doorsnijden was. Daarna duurde het enkele minuten voordat het die was doodgebloed. Dit is de normale procedure in Mongolië.

Zie ook: Kasjmir: product van mishandelde geiten

‘Red een bok: Eet een bok’? (+video)

g

Geitenzuivel wordt steeds populairder. Net als bij koeien moeten ook geiten baby’s krijgen om melk te produceren en net als bij koeien, is de helft van die baby’s mannelijk. Bij het ‘restproduct’ stiertjes is dat ‘probleem’ opgelost door kalfsvlees in het leven te roepen. Bij bokjes ligt dat anders, de Nederlandse carnist ‘lust’ geen bokkenvlees. De bokjes worden dus vaak kort na de geboorte afgemaakt en belanden in diervoeder, of ze worden onder erbarmelijke omstandigheden vetgemest en geslacht voor de export. Anderen gaan op zeer jonge leeftijd op transport naar Zuid-Europa, waar men wel bok ‘lust’. Klik hier voor meer info over geiten en geitenzuivel.

In dit artikel van de NOS komt Lydia van Maurik met dé oplossing: Nederlanders moeten meer bokkenvlees gaan eten. Wanneer er meer bokkenvlees gegeten wordt, kunnen geitenboeren deze bokjes zelf vetmesten. Dan verdienen de boeren er ook nog wat aan, in plaats van, zoals het nu gaat, dat het ‘lozen’ van de bokjes meestal geld kost. En de bokjes leven nog lang en gelukkig… tot ze, voordat ze negen maanden oud zijn, worden geslacht.

In de tekst staat dat Lydia zelf vegetariër is, maar in de video eet ze vlees, bokkenvlees.

lyKlik op de afbeelding om het artikel te lezen en de video te bekijken.

Het zal ongetwijfeld allemaal goed bedoeld zijn, maar de enige oplossing is natuurlijk gewoon stoppen met de geitenzuivelindustrie. Net als de koeienzuivelindustrie is ook het leven van zuivelgeiten één groot drama.

Consumeer lekker plantaardige zuivel, er is keus genoeg tegenwoordig. De dagelijkse drama’s in de vee-industrie zijn niets meer dan zinloos geweld. Onacceptabel en overbodig.

Over de geitenhouderij anno 2017

geiten

De laatste jaren heeft de geitenhouderij in Nederland een grote vlucht genomen. In 2008 waren er in de Nederlandse veeindustrie nog zo’n 170.000 melkgeiten. In april 2017 waren het er al 531.000. Al die dieren leven overigens in steeds grotere stallen. Bedrijven met meer dan 2500 geiten zijn geen uitzondering. Waar varkens- en melkveehouders steeds meer beperkt werden door fosfaatreductieplannen, mestregels en melkquota, kunnen geitenboeren op dit gebied onbeperkt hun gang gaan. Reden dan ook voor veel boeren om over te gaan op geiten.

Ook de wettelijke regels voor het welzijn van de geiten schieten te kort, of beter gezegd: ze zijn er niet. Voor de varkenshouderij geeft het ‘Besluit Houders van Dieren’ (weliswaar ontoereikende) voorschriften over de hokgrootte, de stalinrichting en andere zaken die van belang zijn voor het welzijn van de varkens. Voor geiten meldt het slechts welke ingrepen (zoals onthoornen of het aanbrengen van een nummerplaatje) zijn toegestaan en hoe en onder welke voorwaarden de dieren onverdoofd geslacht mogen worden.

Het is dan ook niet vreemd dat er allerlei welzijnsproblemen zijn. Net zoals andere landbouwdieren staan veel geiten altijd binnen, terwijl weidegang ook voor hen belangrijk is. Net zoals bij melkkoeien, moet een melkgeit elk jaar jongen krijgen om melk te kunnen blijven geven. En net als de stierkalfjes worden zij kort na de geboorte bij hun moeder weggehaald en gaan zij een belabberde toekomst tegemoet. Veel van de 80.000 jonge bokjes die elk jaar in Nederland geboren worden gaan op een ver transport naar Zuid-Europa, waar meer geitenvlees gegeten wordt dan hier.

Of de bokjes die in Nederland blijven het beter hebben, is maar de vraag. Begin dit jaar (2017) controleerde de NVWA alle 10 Nederlandse bokkenmesterijen en zij constateerde op de helft ervan ‘schrijnende’ toestanden. Zo blijkt de sterfte hoog, soms zelfs meer 20%. Volgens de NVWA wordt deze veroorzaakt door transportstress, hoge infectiedruk als gevolg van samenvoegen van jonge dieren van verschillende bedrijven en onvoldoende zorg voor de dieren.

Bron: CIWF, uit een opinieartikel van Geert Laughs over de lokale stops op uitbreiding van geitenhouderij.

 

Schrijnende situatie op bokkenmesterij in Oost-Brabant (+video)

g

Eyes on Animals medewerkers zijn bij toeval gestuit op zeer ernstig dierenleed bij een bokkenmesterij in Oost-Brabant. Ze hebben gefilmd in de stal en de NVWA gebeld die ’s middags meteen is gekomen. Volgens hen was het een terechte melding en zouden ze actie gaan ondernemen.

Wat hebben de medewerkers van Eyes on Animals dan gezien in de stal?

 • Heel veel piepjonge bokjes, waarvan er velen dood of halfdood waren. Ook waren er veel geitjes met wonden.
 • Van de paar honderd bokjes in de stal was naar schatting 30% dood. Deze diertjes lagen gewoon tussen de levende geitjes.
 • De kadaver box van 1.20 bij 1 meter was tot de nok toe gevuld met dode geitjes.
 • Ondanks het warme weer stonk het niet heel erg, wat er op wijst dat de kadavers er nog niet zo lang lagen. Gezien de hoeveelheid mag je concluderen dat er dus heel erg veel dieren sterven in deze stal.

Deze bokjes zijn afkomstig uit de geitenzuivel industrie. Net als bij melkkoeien moeten ook geiten een baby krijgen voordat de melkproductie op gang komt en net als bij de melkkoeien worden de baby’s van melkgeiten ook bij hun moeder weggehaald. Geiten kunnen per dracht 1 tot 3 lammetjes baren. Dat betekent veel geitjes, ongewenste geitjes, met name ongewenste bokjes.

In Nederland is weinig vraag naar geitenvlees, dus worden alle bokjes en een deel van de vrouwelijke lammetjes al op jonge leeftijd vervoerd naar Zuid-Europese landen waar geitenvlees wel gewild is. Soms blijven ze in Nederland en worden in 5 tot 6 weken vetgemest in een bokkenmesterij. Of ze komen terecht op een ‘stortplaats’ als deze ‘bokkenmesterij’ in Oost-Brabant.

De NVWA is verder op onderzoek uitgegaan en kwam tot dezelfde conclusie als Eyes on Animals: schrijnende situatie op meerdere bokkenmesterijen. Wat Eyes on Animals aantrof tijdens de inspectie in Brabant staat dus niet op zichzelf en kan niet afgedaan worden als ‘incident’.

.
Meer info over geiten:

 

Is geitenzuivel diervriendelijker dan koeienzuivel?

geiten

Geiten worden in Nederland gehouden om de melk. Veel mensen denken dat melk en kaas van geiten diervriendelijker geproduceerd wordt dan die van koeien. Helaas is dit niet het geval, er is weinig verschil tussen hoe het leven van een melkgeit er uit zien en dat van een melkkoe.

Toch is de geitenmelk sector de afgelopen jaren verdrievoudigd. Er zijn nu een kleine 588.000 geiten in Nederland waarvan 414.000 melkgeiten. Op de gespecialiseerde bedrijven werden in 2018 ruim vijf keer zoveel melkgeiten geteld dan in 2000. Het gemiddeld aantal dieren per bedrijf nam toe van ruim 300 in 2000 naar bijna 1.100 in 2018. (bron)

Omdat het grazen van geiten het grasland vernielt worden zij steeds vaker gefokt en gehouden in de gesloten stallen van de bio-industrie. De overvolle, toxische en smerige condities, standaard in de bio-industrie, zijn tegenwoordig ook het lot van geiten die van naturen veel ruimte nodig hebben. Het gebrek aan bewegingsruimte en de giftige omgeving van ammoniak dampen leiden tot diverse chronische ziektes bij geiten.

Direct na hun geboorte worden geitjes bij hun moeder weg gehaald, net als bij kalfjes in de zuivelindustrie. Behalve deze emotionele stress die zij moeten ondergaan, worden geitjes ook onderworpen aan lichamelijke mishandeling als onthoornen en castratie, dit alles zonder pijnstillers en voldoende veterinaire zorg.

De mannelijke geitjes kunnen geen melk geven en zijn, net als bij kalfjes in de zuivelindustrie, niet interessant voor de boer. Zij worden al heel jong op transport gezet naar Zuid-Europa, waar zij uiteindelijk belanden op iemands bord. Veel lammetjes sterven jong door ziektes die ontstaan omdat ze niet bij hun moeder mogen blijven. Moedergeit krijgt per keer één tot drie lammetjes en wordt meestal elk jaar weer gedekt, de eerste keer als zij slechts een jaar oud is.

Geiten worden gehouden in groepen van 50 tot 250 dieren en hebben 1.5 tot 2 m2 leefruimte per dier. Zij produceren 1.000 liter melk per jaar en wanneer de productie afneemt gaan ze, net als melkkoeien, naar de slacht.

Zoals je ziet zijn geiten niet beter af dan koeien:

 • Van jongst af aan worden zij elk jaar opnieuw gedekt;
 • Zij moeten melk produceren voor menselijke consumptie;
 • Baby’s worden na de geboorte weggehaald bij moeder;
 • Mannelijke baby’s zijn een restproduct en worden jong geslacht;
 • Vrouwelijke baby’s volgen hun moeder op;
 • Wanneer de melkproductie minder wordt is het tijd voor de slacht;
 • Buitenlucht zien geiten mogelijk nog minder dan koeien.

‘Supergeit’

geiten

Vandaag gelezen in het AD, een ‘supergeit’ die gehuldigd wordt en een krans omgehangen krijgt omdat zij in 10 jaar tijd meer dan 10.000 liter melk heeft geproduceerd.

Wat een feest, zelfs de burgemeester was er bij…

Een geit moet, net al een melkkoe en net als een (menselijke) vrouw, een kind krijgen om de melkproductie op gang te brengen. Geiten krijgen soms, twee of zelfs drie lammetjes per keer. Al deze lammetjes worden direct na de geboorte weggehaald bij hun moeder.

Slechts een deel van de lammetjes die geboren worden in de melkerijen dient om de bestaande melkgeitenstapel te vervangen of uit te breiden. Vrijwel alle bokjes, maar ook een deel van de vrouwelijke lammetjes, zijn overtollige bijproducten, zowel in de reguliere als in de biologische geitenhouderij.

Deze geit, die zelfs geen naam heeft, is dus 10 jaar lang misbruikt. Haar melk en (waarschijnlijk) tientallen baby’s zijn van haar gestolen.

Nu wordt ze gehuldigd, daar zal ze blij mee zijn… Over hypocrisie gesproken.

Meer over geiten en geitenhouderijen vind je hier:

 

Undercover: biologische geitenmelk boerderij (+video)

geit

De video opnames die je onderaan dit artikel kunt bekijken zijn gemaakt op een biologische geitenmelk boerderij in Duitsland. Voor jou is dit waarschijnlijk moeilijk om naar te kijken. Voor de geiten is dit het dagelijks leven.

Een PETA Duitsland onderzoek toont aan dat honderden geiten dagelijks lijden voor de productie van melk. Veel dieren zijn ziek of ernstig ondervoed. Aan medische zorg wordt hier blijkbaar niet gedaan. Geiten gaan routinematig dood op de boerderij en hun stervende lichaam wordt bedekt met een zeil. Levende wezens, weggegooid als afval.

Tijdens één van zeldzame keren dat de dieren naar buiten mochten, ontdekte de onderzoeker in de weide dat er nog veel meer zieke en gewonde dieren rondliepen, sommige waren mank of konden amper lopen.

Toen deze opnamen gemaakt werden droeg de boerderij het label ‘Bioland’, het Duitse certificaat voor biologisch voedsel. Dit zogenaamde dierenwelzijn label, waar biologische bedrijven graag mee pronken, bewijst, net als vele andere labels eerder al hebben gedaan, dat zo’n label niets anders is dan een marketing truc.

Geiten moeten, net als koeien, zwanger worden om melk te produceren, melk die bedoeld is voor hun baby’s. Sommige lammetjes sterven vrij snel na hun geboorte. De overlevenden worden bij hun moeder weggehaald en groeien op in een andere schuur. De jongens worden snel vetgemest en geslacht. De meisjes wacht meestal het zelfde lot als dat van hun moeder; een leven lang gebruikt worden als melkmachine.

De geiten worden twee keer per dag gemolken op de melkplaats. Verborgen camera’s leveren het bewijs dat personeel zich gewelddadig gedraagt tegen de dieren. Dit blijkt de standaard procedure te zijn in dit bedrijf. Arbeiders slaan de hulpeloze geiten herhaaldelijk met stokken of met hun vuisten. De dieren konden geen kant op, geen mogelijkheid tot ontsnappen aan het geweld.

Dit is nogmaals het bewijs dat labels als ‘biologisch’, ‘scharrel’ of ‘diervriendelijk’ misleidend zijn en het de dieren niet beschermt tegen onacceptabel lijden.

Wat er gebeurde na de bekendmaking van dit onderzoek:

 • Bioland heeft deze boerderij het label afgenomen na het zien van de videobeelden van PETA.
 • De eigenaar van het geitenbedrijf zegt de gewelddadige werknemers te hebben ontslagen.
 • Officiële inspecteurs beweren dat zij tijdens de diverse inspecties geen problemen zijn tegengekomen.
 • PETA heeft er bij de overheid op aangedrongen dat de eigenaar geen dieren meer zou moeten mogen houden.

Jij kunt het verschil maken voor geiten en andere dieren die misbruikt worden voor voedsel door veganistisch te consumeren.

gv