Intensieve veehouderij: Moderne fabrieken

km2

De intensieve veehouderij wordt steeds intensiever en steeds minder veehouderij. Veebedrijven zijn moderne fabrieken geworden waar producten gefabriceerd worden, dieren in dit geval. Er wordt meer en meer geautomatiseerd.

Sommige veranderingen zorgen voor een (minimale) verbetering van het dierenwelzijn ten opzichte van hoe het standaard gaat in de intensieve veehouderij, maar het idee dat een dier een ding is, voedsel, een product, wordt als ‘normaal’ beschouwd.

De modernisering is dan ook niet zo zeer bedoeld als verbetering van dierenwelzijn, maar als een investering die een veehouder uiteindelijk meer geld oplevert.

In deze video zie je een aantal ‘nieuwigheidjes’. Denk er het jouwe van.

Gastblog: De propaganda van de vee-industrie

Een uitgebreide blog over de slinkse wijze van propaganda van de vee-industrie, op VATD-blog gepost op verzoek van de auteur Mrkie. Onveranderd overgenomen. Veel leesplezier.

koeien wit

Valt het jou ook op dat er op televisie steeds plaatjes worden getoond van koeien in een weide met prachtig groen gras en varkens naast een idyllische modderpoel? Je zou bijna denken dat dieren uit de vee-industrie het best goed hebben in Nederland he? Dat is althans de bedoeling. In deze blog zoom ik in op de misleidende beelden om ons heen. Ik leg uit hoe deze werkwijze past binnen de propaganda techniek ‘firehosing’.

 Misleidende beelden tijdens programma’s
Bij Nieuwsuur  (NOS – NTR) werd de kijker eergisteren doorlopend gevoed met plaatjes van koeien en varkens in groene weilanden tijdens een uitzending over stikstof en veehouderij. Dit terwijl de overgrote meerderheid van dieren in de veehouderij altijd binnen opgesloten is en slechts 1% van de varkens het daglicht ziet vóórdat ze in de wagen naar het slachthuis worden gedreven.

Een Farmers Defence Force reclame stelt dat ‘boeren’ de bodemkwaliteit verzorgen, ‘puur natuur, vers van het land’ produceren met ‘alleen het beste voor plant en dier’. Op de achtergrond zie je wederom beelden van dieren in de buitenlucht.  We weten allemaal dat boeren de bodemkwaliteit juist verzieken en dat de bio-industrie die zij verdedigen allesbehalve natuurlijk is.

1Reclame
Tijdens prime time zie je in coronatijd veel reclames die inspelen op het ‘alleen samen komen we er uit’ gevoel. Tijdens één spotje zag ik twee niet-zo-schokkende beelden van een bio-industrie stal en een hand waarop een ogenschijnlijk gelukkig zacht geel kuikentje zit. De stem op de achtergrond zegt “Allemaal zetten we ons in. En zo ook onze mensen. Boeren en voedselproducenten die er voor zorgen dat dieren liefde en verzorging krijgen, dat de productie doorgaat en de schappen gevuld blijven zodat je er altijd van verzekerd bent dat er een lekkere en verantwoorde maaltijd op tafel staat.” Het kuikentje is inmiddels veranderd in een pakje kippenvlees in het schap in de supermarkt. De stem vertelt niet hoeveel dieren doodgeslagen worden omdat ze ‘te zwak’ zijn, dat dieren na 4 weken niet meer op hun poten kunnen staan omdat ze zo doorgefokt zijn, hoe ledematen breken als ze op een leeftijd van 6 weken haastig in kratten worden gepropt om naar de slacht te gaan en welke hel zich afspeelt in het slachthuis.

Campagne ‘Proud to be a farmer’ en Boer Zoekt Vrouw
Gisteren en vandaag was Boer Zoekt Vrouw weer op tv. Dit wordt gepresenteerd door Yvonne Jaspers die het boerenleven onophoudelijk romantiseert. De meeste kijkers slikken het voor zoete koek en weten niet dat ze, terwijl ze Boer Zoekt Vrouw presenteerde, jarenlang onder contract stond van veevoer fabrikant For Farmers om vanuit de campagne ‘Proud to be a farmer’ het land te tonen hoe geweldig veehouders zijn.

Wat ze er niet bij vermelden…
In deze reclames en programma’s is niets verteld over de groeiende antibiotica resistentie die het gevolg is van veelvuldig antibiotica gebruik in de bio-industrie. Er wordt ook stelselmatig verzwegen dat corona, net als vele andere levensgevaarlijke zoönosen, is veroorzaakt door de manier waarop mensen dieren fokken, houden, vervoeren, doden en eten.

Waarom zijn deze beelden juist NU zo vaak op tv?
Er zijn twee aanleidingen:

  1. De intensieve veehouderij ligt steeds meer onder vuur. Steeds meer mensen zien dat de intensieve veehouderij een grote bedreiging vormt voor biodiversiteit, drinkwater, luchtkwaliteit, klimaat, natuur en volksgezondheid. Mensen geloven steeds minder in de plaatjes van glimlachende dieren op vlees-/ei-/melk verpakkingen, vis-/slagerswinkels en slachtveewagens. En steeds meer mensen weten dat de bijdrage van de vee-industrie aan het BNP minimaal is terwijl er miljarden subsidies naar de sector gaan. Mensen beginnen te snappen dat we onze eigen vrijheid in gevaar brengen wanneer de hoeveelheid ‘landbouwdieren’ wereldwijd, en vooral in Nederland, niet drastisch vermindert.
  2. De Ster stelt nu zendtijd beschikbaar voor brancheorganisaties en belangenverenigingen omdat de reclameblokken in coronatijd niet vol kwamen. De lobby van de vee-industrie maakt hier gretig gebruik van.

Slim om beelden te gebruiken
Het is slim van de lobby om vooral beelden te gebruiken. Onderzoek wijst uit dat de meeste mensen makkelijker te beïnvloeden zijn door beelden dan door woorden. Mensen beschouwen beelden ook niet snel als leugens omdat we het begrip ‘leugen’ altijd aan woorden koppelen. Deze beelden beïnvloeden ons onderbewuste. Ze temperen onze bezorgdheid om de dieren zonder dat we het weten. 

Hebben deze overduidelijk misleidende beelden invloed op de publieke opinie?
Ja. Dit gaat over propaganda. Overduidelijk misleidende informatie beïnvloedt de publieke opinie zeer effectief wanneer de leugens continue worden herhaald. Dit is de ‘firehosing technique’. Een persoon of organisatie met aanzien verspreidt dan sneller en vaker leugens dan de luisteraars kunnen ontrafelen.  Machtige leiders zoals Poetin en Trump gebruiken het verspreiden van ‘obvious lies’ als propaganda techniek. Dit helpt hen om de publieke opinie te beïnvloeden. In tegenstelling tot wat je zou denken, verliest hun boodschap niet aan impact wanneer deze haaks staat op de realiteit. Het helpt wanneer meerdere personen of organisaties tegelijkertijd deze onwaarheden verkondigen. Het is evident dat de lobby van de vee-industrie deze firehosing technique doelbewust toepast. Zelfs de schaamteloosheid waarmee zij dit doen, is onderdeel van de techniek.

2Macht heeft impact
Deze techniek werkt het beste wanneer de leugenaar veel macht en aanzien heeft. De vee-industrie acht zichzelf zo machtig dat ze zichzelf regelmatig boven de wet stellen (denk bijvoorbeeld aan het onverdoofd biggenstaartjes knippen en met tractoren op de snelweg rijden). Om hun machtspositie te vergroten, proberen zij de boodschap van kritische politici, veganisten en dierenrechtenactivisten onhoorbaar te maken. Het is bijna onmogelijk om het volk van de waarheid te overtuigen terwijl zij beïnvloed zijn met behulp van deze propaganda techniek. Overduidelijke feiten worden dan van de hand gedaan als onrechtvaardige vage politieke verdraaiingen. De leugenaar wordt beschermd en de fact checkers worden keer op keer in het verdomhoekje gestopt waarna zij het misschien opgeven. Dit versterkt de machtspositie van de vee-industrie.

Het doel
Het belangrijkste doel van deze techniek is het ontkrachten van de feiten. De waarheid wordt gedegradeerd tot een visie en mensen worden uitgenodigd om de visie van de machtige leugenaar te delen. De propagandamachine van de dierindustrie er voor zorgt dat mensen onwaarheden als waarheid gaan beschouwen en rechtvaardigheid als onrechtvaardigheid. Hierom wordt keer op keer een beeld gecreëerd van zielige boeren, goedverzorgde dieren en onrechtvaardige dierenactivisten. In deze video wordt de firehosing technique uitgelegd.

The big lie
Een vergelijkbare propaganda techniek werd overigens ook tijdens de tweede wereldoorlog gebruikt. Volgens de website  Jodendom Online waren de primaire regels van Hitler: “nooit toestaan dat het publiek afkoelt; nooit een fout of ongelijk toegeven; nooit toegeven dat er misschien iets goeds huist in uw vijand; nooit ruimte laten voor alternatieven; nooit schuld aanvaarden; concentreer op een vijand tegelijk en verwijt hem alles wat verkeerd gaat, de mensen geloven een grote leugen sneller dan een kleine, en als je die vaak genoeg herhaalt, zullen mensen die vroeg of laat geloven.” Zijn propaganda staat nu bekend als ‘the big lie’. We weten allemaal dat zijn strategie helaas erg effectief was.

Schud ze wakker
Nu weet je waardoor de meeste mensen ontvankelijk zijn voor de misleiding en de leugens van de vee-industrie. Als je bovenstaande uitleg goed hebt begrepen, zal je deze propaganda techniek vanaf vandaag gaan herkennen. Je zal waarschijnlijk de behoefte voelen om anderen hiervan bewust te maken. Gebruik de communicatietechnieken die ik in mijn eerdere blogs heb aangereikt en ga met mensen in gesprek.

3Rustig aan, zij moeten eerst een strijd met zichzelf aan.
Maar houd er rekening mee dat het sprookje wat de vee-industrie vertelt, prachtig aansluit bij de biases van nog-niet-vegans. Verwacht niet dat zij jouw uitleg met enthousiasme ontvangen. Want dit sprookje ondersteunt hen zo fijn bij de gedachte dat het gebruik van dierlijke producten acceptabel is. En het is niet fijn om te ontdekken dat je al je leven lang in de maling genomen bent. Dus word niet boos. Zij moeten eerst een strijd met zichzelf aan die voor jou al lang verleden tijd is. Toon begrip en compassie zodat zij zich veilig voelen om jouw informatie verder te gaan onderzoeken. Laat hen dit artikel lezen wanneer je het zelf moeilijk vindt om uit te leggen. Als je verdere vragen hebt, kan je die onder deze blog stellen. (VATD-blog zal de vragen doorspelen aan ‘Mrkie’)

Ik wens je heldere gedachten, zuivere woorden en een hart vol compassie.

Groet,
Mrkie ❤

 

Welzijnsproblemen in de veeindustrie

veelkippen

De manier waarop dieren in de veeindustrie worden gehouden veroorzaakt veel welzijnsproblemen.

Slechte huisvesting
Landbouwdieren in de veeindustrie leven dicht op elkaar in volle stallen. Ze hebben erg weinig ruimte om te liggen, te staan en te bewegen. Ook zijn de stallen meestal kaal: er is geen natuurlijk strooisel om comfortabel op te liggen. De dieren kunnen hun natuurlijk gedrag onvoldoende uiten, waardoor stress en frustratie ontstaan. Stereotiep (afwijkend) of agressief gedrag komt daardoor vaak voor in de veeindustrie. Zeugen bijten bijvoorbeeld op de stalen stangen en varkens gaan in elkaars staart bijten. Verder zijn de stallen vaak slecht geventileerd en slecht verlicht.

Geen vrije uitloop naar buiten
De meeste landbouwdieren komen niet of nauwelijks buiten. Zij ervaren geen natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht.

Opsluiting
Veel landbouwdieren worden hun hele leven opgesloten in een krap hok of in een kleine kooi. Buiten Europa zijn traditionele, kale legbatterijen nog volop in gebruik, worden jonge kalfjes alleen opgesloten in een krap hok en staan of liggen zeugen hun hele leven tussen stalen stangen. Door de opsluiting wordt iedere mogelijkheid tot beweging en sociale interactie met andere dieren ontnomen. De meeste landbouwdieren leven juist graag samen met hun soortgenoten.

Selectief fokken
Moderne foktechnologie, genetische manipulatie en zelfs het klonen van dieren worden gebruikt om het fokproces te versnellen en dieren tot extreme groei of productie te brengen. Vleeskuikens worden bijvoorbeeld speciaal gefokt zo snel mogelijk te groeien. Hartfalen en pijnlijke poten zijn het gevolg hiervan.

Chronische honger, onnatuurlijk dieet
Sommige dieren krijgen chronisch te weinig eten of een onnatuurlijk dieet. Kalveren die gehouden worden voor ‘wit’ kalfsvlees krijgen een dieet dat arm is aan ijzer. Dat is erg ongezond voor het kalf.

Verre diertransporten
Veel landbouwdieren worden over schrikbarend grote afstanden vervoerd. Door honger, dorst en hitte tijdens dergelijke transporten raken veel dieren gestrest of uitgedroogd. In de ergste gevallen sterven er vele dieren.

Slacht
In Europa is het verplicht dieren voor de slacht te verdoven, voordat de keel van het dier wordt doorgesneden. In sommige gevallen worden de dieren onvoldoende verdoofd of komen ze bij voor de slacht, hetgeen extreme pijn en angst veroorzaakt. Bij sommige methodes van rituele slacht is verdoving niet verplicht. In veel landen buiten Europa is er geen wetgeving en zelfs geen regelgeving voor slachtpraktijken.

Bron: CIWF

‘Violated’; Seksueel geweld tegen dieren

jc

In deze uitgebreide documentaire van de Australische dierenrechtenactivist Joey Carbstrong wordt overduidelijk aangetoond dat de gehele veeindustrie onlosmakelijk verbonden is met seksueel geweld.

De documentaire begint met de horror die fokstieren wordt aangedaan om hun sperma te verkrijgen die nodig is om koeien te insemineren. Een wereld waarbij het als diervriendelijk wordt beschouwd om een stier anaal te verkrachten met een apparaat dat stroomstoten geeft…

Het verhaal gaat verder met het insemineren van melkkoeien, wat tevens niets anders is dan brute verkrachting en mishandeling.

In de varkensindustrie wordt vaak gebruik gemaakt van de menselijke hand om aan sperma van de beer komen… Ook in de varkensindustrie worden zeugen geïnsemineerd.

Zelfs bij schapen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van een manier van voortplanten waarbij handelen van de mens de natuur vervangt. De ooien kunnen op verschillende, niet natuurlijke manieren, worden bevrucht.

Bij kippen worden meerdere hanen tussen de hennen gezet waardoor er veel agressie onderling ontstaat, de hennen zijn hiervan het slachtoffer. Ook worden hanen gedwongen, door massage, hun sperma af te geven waarmee de hennen worden geïnsemineerd. Deze tweede methode wordt ook gebruikt bij kalkoenen.

Zelfs kweekvis wordt mishandeld en zelfs gedood om een grote productie aan vis voor consumptie te verkrijgen. Zelfs garnalen worden geïnsemineerd. Zo ook honingbijen…

Alle ouderdieren worden gedood als ze niet meer ‘productief’ zijn.

Wanneer je dierlijke producten consumeert werk je mee aan seksueel geweld tegen dieren. Dieren, die net als kinderen die (gelukkig) wel beschermd worden tegen seksueel geweld, niet bij machte zijn zich te verzetten tegen een leven lang misbruikt te worden.

Bron: Monique

Petities

PETITIES

Een heleboel belangrijke petities. Neem alsjeblieft even de tijd om ze allemaal te tekenen.

Ik zal proberen verlopen petities op tijd te verwijderen en nieuwe petities toe te voegen. Kom je echter een verlopen petitie tegen of weet je een (diergerelateerde) petitie die hier niet bij staat, stuur mij dan een email of pb via Facebook.

Petities van Animal Right:

.
Petities van Four Paws

.
Petities van Dier&Recht:

 

Petities van CIWF:

.

Overige petities:

 

300.000 leghennen gestorven bij stalbrand VS

vs

Een drama in Otsego, Michigan, VS….

In een stal op een enorme leghennenfabriek is vrijdag 4 januari brand uitgebroken. 300.000 kippen zijn gestorven. In een andere stal worden nog eens 250.000 kippen gehouden. De brandweer heeft weten te voorkomen dat deze schuur ook vlam vatte.

De brandweer gebruikte bluswater dat aangevoerd moest worden met vrachtwagens.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.

De bedrijfswoordvoerder was blij dat de rest van de farm gered kon worden en dat er morgen weer gewoon eieren geproduceerd kunnen worden.

Dit bedrijf produceert 550.000 eieren per dag. Scharreleieren…. 300.000 dieren in een stal. Dat noemt men dus scharrelkippen. De eigenaar van deze kippenhel heeft nog vier van dit soort enorme kipfabrieken.

‘Animal Welfare Institute’ heeft in 2019 bijna 200 stalbranden genoteerd in de VS. Bijna 500.000 dieren zijn hierbij gestorven. In Michigan waren 14 branden in 2019 met bijna 300.000 slachtoffers onder de dieren, waarbij tijdens de grootste brand 250.000 kippen stierven.

Michigan in 2020 dus ‘goed’ begonnen met deze brand…

Bronnen: 1, 2, 3