De slacht & NVWA – Zondag met Lubach

lubach

In Nederland worden ruim 1,7 miljoen dieren per dag geslacht. Dat slachtproces is verschrikkelijk, maar in slachthuizen is nog meer aan de hand dan alleen dierenleed. De instantie die moet controleren of alles goed gaat doet zelf niet alles goed: er is een groot onderzoek gedaan waaruit blijkt dat niet alle controleurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zich aan de regels houden.

Arjen Lubach brengt tijdens deze aflevering van zijn programma ‘Zondag met Lubach’ op subtiele wijze de horror van de veeindustrie in de huiskamers van vleesetend Nederland.

Weet wie je eet.

Kweekvlees, het vlees van de toekomst

just

Kweekvlees is gewoon vlees van dieren, maar niet van dieren die opgegroeid zijn in een stal en geslacht zijn in een slachthuis, geen dode lichamen van dieren die ooit levende, voelende wezens waren met emoties als angst en pijn.

Kweekvlees wordt gemaakt van stamcellen die door biopsie uit een dier gehaald zijn. De cellen worden kunstmatig verder opgekweekt en verwerkt tot lapjes vlees.

Aangezien we waarschijnlijk nooit zo ver zullen komen dan niemand meer vlees eet is dit natuurlijk een goede ontwikkeling. Het zou uiteindelijk het einde kunnen betekenen van de veeindustrie, het is beter voor het milieu en de volksgezondheid en, het allerbelangrijkste, het einde aan het onacceptabele dierenleed dat vooraf gaat aan het kipfiletje, hamlapje of biefstuk. Enkele dieren die voor de stamcellen moeten gaan zorgen zouden dan voldoende zijn om de vele verstokte vleeseters van hun maaltje te voorzien.

Het enige probleem bij het produceren van kweekvlees is de groeivloeistof waarin de cellen worden gekweekt. Dat is een serum dat gewonnen wordt uit bloed van ongeboren kalfjes, het foetaal kalfsserum.

Foedraal kalfsserum is afkomstig van onvolgroeide kalfjes van drachtige melkkoeien die geslacht worden. Terwijl moederkoe doodbloedt na de halssnede wordt het dan nog levende kalfje uit haar lichaam gesneden. Door een naald rechtstreeks in het hart van het kalfje te steken, wordt al het bloed afgetapt. (Meer info)

Dit bezorgt een kalf natuurlijk ongehoord veel pijn, tot de dood er op volgt. Met het bloed van één kalf kan slechts tien gram kweekvlees worden geproduceerd. Er moeten dus voor dit ‘diervriendelijke’ vlees nog altijd vele dieren ernstig lijden.

Stel dat kweekvlees zo succesvol zou zijn dat de gehele veeindustrie verdwijnt, dan zouden er alsnog vele kalfjes, op zeer jonge leeftijd, gedood moeten worden om het serum te maken. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

Gelukkig schijnen er alternatieven in ontwikkeling te zijn, dus hopelijk kan kweekvlees binnenkort gemaakt worden zonder dierenleed.

Bekijk de video van het Amerikaanse Just, het bedrijf dat ook de eerste ei-vrije mayonaise op de markt bracht.

1just.jpg

Bijna 80% meer megastallen in paar jaar tijd

hope111

Tussen 2010 en 2017 zijn er fors veel megastallen bijgekomen in Nederland. Het aantal grote veebedrijven is gestegen met maar liefst 76%. In 2010 waren er in Nederland 456 megastallen, in 2017 waren dat er 801. Het aantal melkvee megastallen is zelfs meer dan verdubbeld, van 197 naar 439.

Elk jaar stopt 2 á 3% van de veeboeren met hun bedrijf. De rechten worden overgekocht en zo kunnen bestaande stallen uitbreiden. Waar we al bang voor waren gebeurt dus al op grote schaal: de kleine boer verdwijnt en daarvoor in de plaats komen steeds grotere veefabrieken.

In Nederland worden elk jaar 75 miljoen dieren gehouden in een megastal.

Koploper is Noord-Brabant. In deze provincie is een groei vastgesteld van 67%. In 2010 waren er 126 megastallen, in 2017 werden er 211 megastallen geteld.

In Zeeland zijn de minste megastallen, 13, maar dat zijn er toch 10 meer dan in 2010. Dat is een groei van 333%.

De definitie van een Megastal volgens Wakker Dier:
Er is sprake van een megastal wanneer een boer op één locatie meer dieren houdt dan 7.500 vleesvarkens, 1.200 moedervarkens, 120.000 legkippen, 220.000 vleeskuikens, 250 melkkoeien, 2.500 vleeskalveren of 1.500 geiten.

Lees het volledige rapport van Wakker Dier hier.

Megastallen: Heel veel dieren op een kluitje, het is een groot risico voor de gezondheid en het welzijn van de dieren. De kans op ziekte en brandgevaar zijn ontzettend groot in een megastal. Hoe vaak horen we niet dat er tienduizenden en zelfs miljoenen dieren worden afgemaakt vanwege ziekte. Hoe vaak horen we niet dat grote stallen afbranden met alle dieren er in, zonder mogelijkheid om te vluchten. Onacceptabel.

Het platteland is veranderd in een verzameling  dierfabrieken, grote schuren en stallen, vol met koeien, kippen, varkens of geiten. Steeds vaker lijken veebedrijven op klein industrieterreinen met meerdere gigantische loodsen die sterk doen denken aan de barakken uit een tijd die we het liefst willen vergeten. Daar omheen uitgestrekte graslanden, gazons, zo strak als een biljartlaken.

Bomen en wilde bloemen zien we niet meer, vogels horen we niet meer. Het enige wat je ziet zijn die kille, potdichte stallen vol dierenleed.

Is dat wat we willen voor Nederland?

Meer over megastallen vind je hier.
Meer over stalbranden vind je hier.
Meer over de bio-industrie vind je hier.

Wat moeders in de veeindustrie wordt aangedaan

Wanneer je denkt aan moeders, denk je al gauw aan de zorg en onzelfzuchtig liefde voor haar kind. De meeste mensen zouden nooit een moeder pijn doen, of het nu een mens of een dier is.

Wanneer het echter om voedselkeuzes gaat betalen de meeste mensen anderen om moederdieren en hun baby’s op de meest gruwelijke manier te martelen.

Onderstaande voorbeelden zijn slechts enkele situaties waar moederdieren in de voedselindustrie mee te maken krijgen om vlees, zuivel of eieren te produceren.

Moeder worden opgesloten in kleine kooien waarin zij zich amper kunnen bewegen
In de varkensindustrie worden zeugen wekenlang tijdens en na hun zwangerschap in krappe kooien gehouden waar zij niet veel meer kunnen doen dan opstaan of liggen, ze kunnen zich niet eens omdraaien. Terwijl varkens van nature elders hun behoefte doen dan daar waar ze eten en slapen, worden ze hier gedwongen te poepen, te eten en te slapen op de zelfde plek.

zeug

Ook moederkonijnen in de vleesindustrie worden meestal gehouden in kleine kooien waar ze amper bewegingsruimte hebben. Ze kunnen niet languit liggen, rechtop staan, hun omgeving verkennen, of alle andere dingen die konijnen van nature doen.

kon

Kippen zijn in staat onbevruchte eieren te leggen zonder dat er een haan in de buurt is geweest. Technisch gezien zijn het geen moeders, maar de hen beschouwd het onbevruchte ei als een normaal, bevrucht ei. Daarom hebben veel hennen de behoefte om om hun eieren te gaan liggen, om ze te beschermen en warm te houden. In de eierindustrie worden veel kippen in kooien gehouden die zo vol zijn dat zij zich amper kunnen bewegen, hun vleugels kunnen spreiden of kunnen rondlopen, laat staan dat ze op hun ei kunnen gaan gaan liggen.

kip

Moeders zijn genetisch veranderd om meer melk en eieren te kunnen produceren
Jaren van selectief fokken om de winst en efficiëntie voor de voedselindustrie te maximaliseren hebben geresulteerd in genetisch misvormde dieren. Tegenwoordig gebruiken zelfs biologische en kleine landbouwbedrijven rassen van genetisch vervormde dieren. Dit zorgt er voor dat dieren nog meer lijden als hun gezondheid verslechtert.

Op melkveebedrijven vinden we koeien met enorme uiers, zij geven inmiddels bijna vier keer zoveel melk als wat natuurlijk voor ze is. Logisch gevolg is dat melkkoeien problemen kunnen krijgen bij het lopen en gaan liggen. Bovendien zorgt deze onnatuurlijke hoeveelheid melk die hun lichaam aanmaakt voor diverse andere lichamelijke problemen.

koe.jpg

Legkippen zijn ook genetisch aangepast om meer geld op te kunnen leveren. Zij leggen zo’n dertig keer meer eieren als wat Moeder Natuur voor ze in petto had. De rode junglehoenders, de wilde voorouder van de gedomesticeerde kip, legde 10 tot 15 eieren per jaar. In de eierindustrie leggen kippen meer dan 300 eieren per jaar.

Het leggen van zoveel eieren heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid, de levensverwachting en het welzijn van de kip. Hedendaagse legkippen lopen bijvoorbeeld meer risico op osteoporose, waardoor botten verzwakken en gemakkelijker breken.

legkip

Vissen worden decennia lang opgesloten en gemarteld om hun eitjes te verkrijgen
De Europese Steur is een enorme vis die lange afstanden kan zwemmen en meer dan 100 jaar oud kan worden. Helaas worden deze vissen misbruikt voor de kaviaarindustrie. De steuren worden gehouden in overvolle netten in zee of in ondiepe, smerige, overvolle tanks. Ongeveer een maand voordat men hun eitjes gaat verwijderen worden de vissen verplaatst naar schoon water, zodat de eitjes niet naar smerig water zullen smaken.

Vaak gaan de vissen dood wanneer de eitjes ‘klaar’ zijn, de dieren worden dan opengesneden en sterven. Sommige bedrijven injecteren de vissen met hormonen waardoor ze vroegtijdig zullen bevallen. De eitjes worden dan chirurgisch of via een soort massage verwijderd. Dit terwijl de vis al die tijd bij bewustzijn is én op het droge wordt gehouden.

Het proces van ‘oogsten’ van de eitjes kan elke 15 maanden worden herhaald tijdens het hele leven van een steur.

steur.jpg

Baby’s worden mishandeld terwijl moeder vanuit een kooi moet toekijken
Meer dan 95% van de moedervarkens wordt gehouden in krappe kooien als de biggen nog bij haar drinken. De biggetjes worden echter ook ernstig mishandeld op zeer jonge leeftijd… De staart wordt afgesneden, hun tanden worden afgeknipt en testikel worden nog vaak genoeg verwijderd. Dit alles zonder verdoving.

Kun je je voorstellen hoe zo’n moeder zich moet voelen als ze haar baby’s hoort en ziet schreeuwen van pijn en angst en zij niets kan doen om ze te beschermen?

staartv.jpg

Pasgeboren baby’s worden van hun moeder weggenomen om de moedermelk te kunnen verkopen
Hoewel er nog altijd mensen zijn die denken dat koeien vanzelf melk geven, of dat zij melk geven omdat ze de hele dag gras eten, is de realiteit helaas anders. Een koe moet net als een elk zoogdier, eerst een baby krijgen voor zij moedermelk aanmaakt. Bij een melkveebedrijf vindt men dat deze moedermelk niet voor de kalfjes is, maar voor de verkoop, voor menselijke consumptie. Het kalf wordt dus weggehaald bij de moeder en krijgt kunstmelk. De moedermelk wordt afgetapt en verkocht aan de zuivelindustrie.

Dit gebeurt niet alleen bij koeien, maar bij alle moederdieren die worden geëxploiteerd voor hun melk, zoals geiten, buffels en schapen.

De melk is voor de mens, de baby’s ook, als opvolger van hun moeder of als vlees.

kalf

Kippen worden uitgehongerd zodat ze meer eieren leggen
Legkippen krijgen een periode van 7 tot 28 dagen geen voer en soms ook geen water. Hierdoor komen ze sneller in de rui en verliezen sneller hun veren, zodat ze ook weer snel veel eieren kunnen gaan leggen na de rui-periode. Tijdens dit proces sterven veel kippen. De dieren die het overleven verliezen 25 tot 30% van hun lichaamsgewicht.

Gedwongen rui is officieel verboden in de EU, maar in andere landen gebeurt dit nog altijd.

rui.jpg

Moedervarken worden afgedankt na tientallen biggen te hebben geworpen
De zeugen worden kunstmatig geïnsemineerd en bevallen, van onnatuurlijk veel biggen. Deze biggen worden vetgemest en geslacht voor vlees. De zeugen worden al snel na de bevalling weer geïnsemineerd en zo zijn ze bijna hun hele korte leven drachtig of net bevallen. Als ze na een paar jaar ‘op’ zijn worden ze zelf ook geslacht.

varken

Melkkoeien zijn vaak drachtig als ze geslacht worden
Door de vele zwangerschappen en grote hoeveelheden melk die koeien in de zuivelindustrie moeten voortbrengen zijn ze vaak op jonge leeftijd al aan het eind van hun latijn. Ze worden ziek en / of geven minder melk dan ‘rendabel’ is voor een melkveehouder. Dan worden ze afgedankt en gaan naar de slacht. Omdat melkkoeien baby’s moeten krijgen om de melkproductie op gang te houden, ze elk jaar geïnsemineerd worden en een dracht 9 maanden duurt, zijn veel van hen drachtig als ze een enkeltje slachthuis krijgen.

Uit een onderzoek in een Brits slachthuis bleek dat 23,5% van de geslachte koeien zwanger was, waarvan 26,9% in het derde trimester. Het ongeboren kalf sterf samen met de moeder.

kd

Wat kun jij doen om deze moeders te helpen? Veel, werkt niet mee aan deze onrechtvaardige business, eet geen dierenleed, consumeer plantaardig. Voor de moeders.
Bron

Europees Burgerinitiatief ‘Stop de kooien’

Dieren horen niet in kooien. Een kind kan zien hoe wreed dit is: dit zijn gevoelige dieren, die pijn en blijdschap kunnen ervaren. Dieren in kooien lijden ernstig, omdat ze bijna geen ruimte hebben om te bewegen en hun natuurlijke gedrag te kunnen uiten.

Honderden miljoenen Europese dieren leven in deze nachtmerrie. Moedervarkens staan vast tussen stalen stangen waar ze hun biggetjes amper kunnen verzorgen. Konijnen en kwartels slijten hun hele leven in kale kooien. Piepjonge kalfjes staan apart opgesloten. Heel veel kippen zitten nog steeds gevangen in kooien, en eenden en ganzen worden in kooien opgesloten om onder dwang gevoerd te worden voor de productie van foie gras.

Samen kunnen we deze kooien Europa uit krijgen. Doe mee en teken het Europees Burgerinitiatief (petitie) voor een verbod op het gebruik van kooien in de veehouderij. Als één miljoen mensen meedoen, komt een toekomst zonder kooien dichterbij!

Het Europees Burgerinitiatief ‘Stop de kooien’ wordt ondersteund door een netwerk van organisaties op het gebied van dierenbescherming, landbouw, milieu en politiek. Zij hebben als gemeenschappelijk doel het leven van de dieren in de Europese veehouderij te verbeteren door het gebruik van kooien te beëindigen. Wij werken zowel samen als los van elkaar om meer dan een miljoen handtekeningen voor het Europees Burgerinitiatief te verzamelen.

94% van de mensen in Europa vindt het welzijn van dieren in de veehouderij belangrijk en 82% vindt dat de dieren beter beschermd moeten worden. Samen kunnen we hiervoor zorgen. Samen maken we een einde aan de kooien.

Teken het Europees Burgerinitiatief ‘Stop de kooien’ hier
Download een papieren handtekeningenformulier hier

 

‘H.O.P.E.: What You Eat Matters’ (video)

De documentaire ‘H.O.P.E: What You Eat Matters’ laat op duidelijke wijze zien waarom het huidige landbouwbeleid en de hoge consumptie van dierlijke producten echt niet langer kan. Het laat zien wat het effect hiervan is op het milieu, het klimaat, de volksgezondheid en de dieren. Het toont ook de catastrofale gevolgen voor mens, dier en de planeet in het geheel als er niet snel iets verandert. De documentaire is goed te bekijken en te begrijpen voor iedereen, een aanrader als je jouw nageslacht nog een toekomst wilt bieden.

Je vindt de video onderaan dit artikel. De tekst van het artikel is een samenvatting van een groot deel van de (door mij (Monique) uitgetypte) tekst uit de documentaire, deels in eigen woorden.

hope51

‘Let food be thy medicine and medicine be thy food.’
~Hippocrates.

Wereldwijd sterven er jaarlijks 17 miljoen mensen aan een hartaanval of beroerte. Eén op de vier mannen en één op de vijf vrouwen sterft aan kanker. De helft van de Amerikanen heeft serieus overgewicht en diabetes lijkt een epidemie te zijn geworden.

De experts zijn allemaal van mening dat dit te maken heeft met de moderne, westerse levensstijl, de afhankelijkheid van dierlijk voedsel…

In de documentaire leggen wereldberoemde artsen en wetenschappers op duidelijk manier uit waarom dierlijk voedsel dodelijk kan zijn voor de mens.

Er komen mensen aan het woord die genezen zijn van ernstige, vaak dodelijke ziekten zoals hartproblemen en kanker, door over te schakelen naar een plantaardig dieet. Natuurlijk zal niet iedereen die ernstig ziek is genezen alleen maar door dierlijk voedsel te laten staan, maar het toont wel aan dat de oorzaak van deze ziekten veelal wel te vinden is in het consumeren van (veel) dierlijk voedsel. En dat simpelweg plantaardig gaan eten vaak al voldoende blijkt te zijn om een operatie, medicijngebruik of zelfs de dood te voorkomen.

hope52

Waarom de overheid niet ingrijpt en mensen juist informeert? Zoals gewoonlijk is dit een geldkwestie en de invloed van de vele geïntegreerde belanghebbenden. De veeindustrie en de detailhandel verdienen veel geld aan de verkoop van dierlijke producten. Ook de farmaceutische industrie, zorgverzekeraars en medici verdienen kapitalen aan zieke mensen. Zij hebben geen belang bij een goede volksgezondheid.

Ook dit aspect wordt behandeld in de documentaire, je hoort mensen hierover spreken die exact weten hoe dit systeem werkt omdat zij er middenin hebben gezeten. Informatie uit de eerste hand dus.

hope11

‘Earth provides enough to satisfy every man’s needs, but not every man’s greed.’
~Mahatma Gandhi

Meer en meer mensen eten meer en meer dieren omdat dierlijk voedsel zo goedkoop is. Over twintig jaar zullen er zo veel mensen en zoveel dieren op aarde zijn dat er niet genoeg voedsel meer voor iedereen is. En dan zullen we de aarde kaal eten. Met het huidige landbouwbeleid zullen we ons levensonderhoud vernietigen, de bodem vernietigen en de planeet exploiteren. Het zorgt voor klimaatverandering en het uitsterven van vele diersoorten. Het verontreinigt de bodem, het water en de lucht en het leidt uiteindelijk tot wereldwijde hongersnood. Er wordt veel te veel vlees gegeten.

Het merendeel van de gewassen die momenteel worden verbouwd zijn niet bedoeld voor menselijke consumptie, maar als veevoer, terwijl er gelijkertijd 1,8 miljard mensen verhongeren. Elke zes seconden sterft er een kind aan ondervoeding. Dat zijn bijna 15.000 kinderen per dag…

hope3

Driekwart van de gewassen bedoeld voor veevoeders komt niet uit de geïndustrialiseerde landen zelf. Europa importeert alleen al 35 miljoen ton soja, voornamelijk uit Zuid-Amerika. Land om deze enorme hoeveelheden gewassen te verbouwen is er niet, dus worden meer en meer tropische regenwouden met de grond gelijk gemaakt om de gewassen te kunnen verbouwen.

De laatste 20 jaar is ongeveer 20% van ’s werelds grootste regenwouden in het Amazonebekken vernietigd. Elke twee seconden verdwijnt er een gebied ter grootte van een voetbalveld.

hope4

Er zijn berekeningen van de klimatologische impact van vlees. Voor een kilo rundvlees bijvoorbeeld wordt 12/13 kg CO2 geproduceerd. Je kunt 100 km in een auto rijden voor dezelfde hoeveelheid. Voor een kilo groente daar in tegen is maar 600 gram CO2 nodig, wat overeenkomt met slechts 5 km.

En dan is er nog het methaangas wat vooral runderen produceren. Volgens experts is methaan maar liefst 25 keer schadelijk voor het milieu dan CO2.

Nog zorgwekkender is stikstof oxide dat zelfs 300 keer schadelijker is voor het milieu dan CO2. Dit komt vrij door het gebruik van synthetische meststoffen.

Droogte, overstromingen, stormen en het smelten van gletsjers en polen… allemaal effecten van de veeteelt op het klimaat.

Voor elke kilo vlees wordt zes kilo mest gegenereerd wat de bodem vervuilt en ammoniak wat de omgevingslucht vervuilt. De vele mest bedreigt tevens ons drinkwater. Water, waar weer waanzinnig veel van nodig is om dierlijke producten te kunnen produceren.

hope6

Voor het produceren van dierlijke producten zijn de volgende hoeveelheden water nodig: Eén kilo eieren: 2.300 liter water, één kilo kippenvlees: 3.900 liter water, één kilo varkensvlees: 4.800 liter water, één kilo kaas: 5.000 liter water, één kilo rundvlees: 15.5000 liter water.

Plantaardig voedsel vraagt minder water: Eén kilo graan: 1.300 liter water, één kilo aardappelen: 900 liter water, één kilo appels: 700 liter water.

hope40

‘Until he extends his circle of compassion to all living things, man will not himself find peace.’
~Albert Schweitzer

Non-vegans willen graag geloven dat de dieren die ze eten een goed leven hebben gehad, lekker buiten scharrelend op de weilanden van een boerderij, maar de realiteit is helaas anders.

Vroeger hadden een boeren een stuk of tien dieren, tegenwoordig honderden of duizenden. Dat betekent dat zij geen band meer hebben met hun dieren. Dieren zijn handelswaar geworden.

Vlees is goedkoper dan ooit. Ongeveer 98% van het vlees is afkomstig van industriële bedrijven waar de omstandigheden de verbeelding te boven gaan. Dieren worden niet langer beschouwd al individuen maar als productiegoederen.

hope111

Kippen worden gehouden in enorme, overvolle en smerige stallen totdat ze het slachtgewicht bereiken. De normale levensverwachting van een kip is twintig jaar, slachtkuikens leven slechts tweeënveertig dagen. Het zijn dan eigenlijk nog gewoon baby’s. Binnen die korte periode moeten ze zo’n twee kilo groeien. De vogels worden in zo’n snel tempo zwaar dat het skelet dat niet kan bijbenen. Kippen en kalkoenen liggen op het laatst plat op hun borst omdat hun pootjes het gewicht niet meer kunnen dragen. Sommige dieren overleven die tweeënveertig dagen niet, ze kunnen zichzelf niet meer naar het voer en het water slepen. Anderen sterven aan hart- en vaatziekten, veroorzaakt door het fokken, ze bezwijken door stress of zijn het slachtoffer van kannibalisme. Meer info over kippen

hope13

Veel mensen die kip of kalkoen eten zijn zich niet bewust van deze vreselijke omstandigheden en de vleeslobby wil dat graag zo houden.

hope16

Fokzeugen leven een groot deel van hun leven in een soort kooi, amper groter dan zij zelf zijn. In plaats van op hooi liggen ze op een betonnen vloer. In de natuur bouwen varkensmoeders grote zachte nesten voor hun baby’s, in de bio-industrie is dit niet mogelijk. Ze bevallen in de kooien waardoor zij hun kleintjes niet kunnen verzorgen.

hope18

Kort na de geboorte worden de staartjes van de biggen afgesneden, dit uit voorzorg tegen kannibalisme. Ook worden de jongetjes gecastreerd. Dit alles gebeurt zonder verdoving. Veel biggen worden ziek, zwak of gehandicapt geboren. Het is niet ‘economisch’ om ze in leven te houden. Vanwege het gebrek aan bewegingsruimte gebeurt het regelmatig dat moederzeug één van haar biggen dood drukt.

hope22

Na drie weken worden de biggen gescheiden van hun moeder en worden ze vetgemest. Hoewel varkens vijfentwintig jaar oud kunnen worden, worden deze varkens geslacht als ze amper zes maanden oud zijn, kinderen nog. Ze slijten hun korte leventje opgepropt in vieze, donkere stallen. Volgens de EU normen is 0,75 vierkante meter voldoende voor een varken van ruim honderd kilo.

Tot 10% van de dieren overleeft de zes maanden van hun leven in slechte omstandigheden niet. Meer info over varkens

hope28

Runderen zijn niet veel beter af. Veel van deze dieren brengen hun leven door in krappe stallen. Degenen die iets meer geluk hebben leven in open stallen. Tegenwoordig hebben we enorme kuddes. Wanneer een melkkoe ziek is wordt dat niet meer zo snel opgemerkt. Meestal merkt men dat pas wanneer de melkmachine detecteert dat de melkproductie afneemt. Of een andere machine detecteert dat de koe niet goed eet.

hope32

Koeien worden gedwongen om steeds grotere hoeveelheden melk te produceren. In de jaren zestig produceerde een koe jaarlijks gemiddeld 1.500 liter melk. Momenteel is dat meer dan 10.000 liter. Koeien geven net als alle vrouwelijke zoogdieren alleen melk wanneer er een baby op komst is en bepaalde de periode na de bevalling. Een koe is negen maanden drachtig. Na 24 uur, maximaal 72 uur worden de kalfjes bij hun moeder weggehaald. Vaak zelfs vrijwel direct na de bevalling. Omdat de kersverse moeder melk moet produceren, voor menselijke consumptie.

hope34

In feite veroorzaakt de zuivelindustrie nog meer pijn voor de dieren dan de vleesindustrie. Kalveren zijn bang en eenzaam, moeders zullen zoeken en roepen om hun baby. Ze kunnen dagen of zelfs weken rouwen om het verlies van hun kalf. Stierkalfjes in de zuivelindustrie zijn nutteloos voor de ondernemer en eindigen als goedkoop vlees voor de consument. Zo ook de overbodige koekalfjes. Als een koe vier kalveren krijgt zullen er drie op zeer jonge leeftijd sterven. De vierde zal haar moeder vervangen. Meer info over runderen

Voor geiten in de veeindustrie geldt overigens het zelfde als voor koeien.

hope39

Eén van de grootste problemen van de bio-industrie zijn infecties. Door de overvolle stallen worden bacteriën zeer snel verspreid. Ook overmatige reproductie en gebrek aan hygiëne en onwetendheid over natuurlijke behoeften zijn een probleem. Dit wordt ‘opgelost’ door het massaal toedienen van medicatie. Tot 75% van alle antibiotica word gebruikt in de bio-industrie. Het routinematig en onjuist gebruik van antibiotica in de veeindustrie vormt een groot risico voor de gezondheid en dat geldt niet alleen voor de dieren!

Omdat meer en meer bacteriestammen resistent worden, is de antibiotica niet meer effectief. Wanneer deze resistente bacteriën mensen infecteren worden ook zij ziek. Vaak werken medicijnen dan niet meer. Wereldwijd sterven meer dan 700.000 mensen aan infecties omdat de bacteriën die zij hebben geconsumeerd resistent zijn geworden tegen antibiotica.

hope49

Wanneer het ‘tijd’ is om naar de slacht te gaan worden dieren met geweld de vrachtwagens in gedwongen. Dieren voelen aan dat dit niet goed voor ze is en zullen nooit vrijwillig een veewagen inlopen. De dieren zijn bang en proberen te ontsnappen. Meer info over veetransport

Iedereen weet dat dieren moeten sterven wanneer zij vlees willen eten, maar niemand wil weten wat er daadwerkelijk in een slachthuis gebeurt. Slachthuizen hebben een goede reden om geen bezoekers te willen ontvangen.

Varkens worden verdoofd door elektrocutie of door gas, aan een poot omhoog getakeld en daarna wordt hen de keel doorgesneden, maar dat gaat meer dan eens mis waardoor ze nog bij bewustzijn zijn als ze gedood worden. Het doorsnijden van de bloedvaten in de keel gaat echter ook vaak niet goed, waardoor de varkens bij volle bewustzijn in een heetwaterbad worden gedompeld…

hope53

Runderen worden verdoofd door ze een pin in hun hoofd te schieten. Als dit juist gebeurt is het dier direct verdoof, maar vaak gaat ook dit niet goed en is het dier niet of niet volledig verdoofd.

hope56

Bij runderen gaat het in 9% van de gevallen mis met het toedienen van verdoving. Bij varkens is dat 12.5%

Kippen worden automatisch verwerkt en op hoge snelheid. Ook hier gaat het verdoven vaak mis.

hope55

De reden waarom slachthuizen liever geen bezoekers ontvangen is duidelijk: het is één en al wreedheid binnen de muren van een slachthuis. Meer info over slachthuizen

Wereldwijd worden er 65 miljard dieren per jaar geslacht. Dat is meer dan 2.000 per seconde. Sinds het begin van de mensheid is de wreedheid tegenover dieren nog nooit zo omvangrijk geweest als nu.

hope44

Veel dieren, ook boerderijdieren, hebben een rijk en diep emotioneel leven. Ze zijn niet dom zoals sommige mensen denken. Een varken bijvoorbeeld, is intelligenter en slimmer dan een hond. Koeien vormen samen een gemeenschap, ze rouwen om het verlies van een dierbare en troosten elkaar. Kippen staan er om bekend dat ze empathisch zijn, ze kunnen de pijn voelen van andere kippen. Dieren zien er anders uit dan wij en we spreken hun taal niet, dat is het enige verschil.

Eet jij vlees? Denk dan niet aan wát je eet, maar aan wíe je eet.

Bekijk de volledige documentaire (met Nederlandse ondertiteling) hieronder.

Bron: Monique

Minstens 1,7 miljoen kippen verdronken in Noord Carolina + updates

farm2
Foto: One Green Planet

Al zeker 1,7 miljoen kippen zijn verdronken door de overstromingen van de orkaan Florence in Noord Carolina (VS). Let wel, dit aantal is gemeld door slechts één bedrijf, één van de grootste pluimveehouders met meerdere faciliteiten. Deze persoon geeft aan dat zo’n 30 andere bedrijven met meer dan 6 miljoen kippen ook in de problemen komen of al zijn. Ik vrees dat er nog vele miljoenen verdronken dieren zullen volgen.

Uit het artikel waar deze info vandaan komt blijkt maar weer eens duidelijk dat een dierenleven 0,0 waarde heeft voor kippenboeren. Er wordt gesproken over schade, aan materiaal, aan voorraad en levende haver en in één adem door over hoeveel ze te kort gaan komen na uitbetaling van de verzekering.

In dit artikel wordt met geen woord gerept over de miljoenen varkens in het gebied. In dit artikel wel: vooral over dat varkensvlees nu duurder zal gaan worden…. Zelfs als de varkens hoger op kunnen komen, want er kan niet geslacht worden. Niet dat er veel varkens überhaupt de mogelijkheid hebben om uit hun stal te komen…

‘Je kunt maar weinig doen om de varkens te redden, men zal miljoenen dieren verliezen door de storm.’ Een varkensboer zegt dat ze geen mogelijkheid hebben om de varkens te verplaatsen, dat is geen optie. ‘En het ergste moet nog komen, we vrezen dat we miljarden schade gaan hebben.’

Dieren in veestallen zouden veilig moeten blijven tot 25 inch water, er is nu al lokaal 30 inch gevallen en men verwacht veel regen.

Dieren die niet verdrinken lopen het risico alsnog te sterven omdat ze geen voedsel en water krijgen. De verantwoordelijken zijn immers geëvacueerd.

ffhfb

Op deze foto zie je koeien die zijn achter gelaten in Noord Carolina. Niet in een stal, maar toch wel degelijk in de problemen. De boer en zijn familie zijn geëvacueerd en er schijnt een reddingsteam onderweg te zijn voor de koeien. Waarschijnlijk gaan deze dieren rechtstreeks naar een slachthuis. (Bron)

UPDATE 19-09-2018
Inmiddels is bekend geworden dat tot nu toe zeker 3,4 miljoen kippen en kalkoenen en 5.500 varkens zijn omgekomen. Dat is nu al het dubbele van het aantal slachtoffers van de orkaan Matthew in 2016 en de verwachting is dat deze aantallen nog fors zullen oplopen.

f2

UPDATE 20-09-2018
Beelden uit de hel van Noord Carolina na de orkaan. Ondergelopen stallen en verdronken dieren, maar gelukkig ook varkens en kalveren die het hebben overleefd en worden gered door dierenvrienden. Bekijk de video’s op de FB pagina van Daniel Turbert.

f1

f3

Op de website van Plantbased News lees ik dat de diverse activisten en organisaties vele schuren vol verdronken dieren hebben gevonden, duizenden kippen, honderden varkens, allemaal achtergelaten om te sterven. (Bron foto)

 

UPDATE 23-09-2018
Nu orkaan Florence is verdwenen blijkt dat er ook duizenden vissen zijn gestorven. Toen het water landinwaarts ging kwamen de vissen mee, nu het water weer weg is zijn er duizenden vissen achtergebleven op een snelweg. Bron

 

Zie ook: Orkaan Florence en de gevolgen voor veedieren