‘H.O.P.E.: What You Eat Matters’ (video)

De documentaire ‘H.O.P.E: What You Eat Matters’ laat op duidelijke wijze zien waarom het huidige landbouwbeleid en de hoge consumptie van dierlijke producten echt niet langer kan. Het laat zien wat het effect hiervan is op het milieu, het klimaat, de volksgezondheid en de dieren. Het toont ook de catastrofale gevolgen voor mens, dier en de planeet in het geheel als er niet snel iets verandert. De documentaire is goed te bekijken en te begrijpen voor iedereen, een aanrader als je jouw nageslacht nog een toekomst wilt bieden.

Je vindt de video onderaan dit uitgebreide artikel. De tekst van het artikel is een samenvatting van een groot deel van de (door mij (Monique) uitgetypte) tekst uit de documentaire, deels in eigen woorden.

hope51

‘Let food be thy medicine and medicine be thy food.’
~Hippocrates.

Wereldwijd sterven er jaarlijks 17 miljoen mensen aan een hartaanval of beroerte. Eén op de vier mannen en één op de vijf vrouwen sterft aan kanker. De helft van de Amerikanen heeft serieus overgewicht en diabetes lijkt een epidemie te zijn geworden.

De experts zijn allemaal van mening dat dit te maken heeft met de moderne, westerse levensstijl, de afhankelijkheid van dierlijk voedsel…

In de documentaire leggen wereldberoemde artsen en wetenschappers op duidelijk manier uit waarom dierlijk voedsel dodelijk kan zijn voor de mens.

Er komen mensen aan het woord die genezen zijn van ernstige, vaak dodelijke ziekten zoals hartproblemen en kanker, door over te schakelen naar een plantaardig dieet. Natuurlijk zal niet iedereen die ernstig ziek is genezen alleen maar door dierlijk voedsel te laten staan, maar het toont wel aan dat de oorzaak van deze ziekten veelal wel te vinden is in het consumeren van (veel) dierlijk voedsel. En dat simpelweg plantaardig gaan eten vaak al voldoende blijkt te zijn om een operatie, medicijngebruik of zelfs de dood te voorkomen.

hope52

Waarom de overheid niet ingrijpt en mensen juist informeert? Zoals gewoonlijk is dit een geldkwestie en de invloed van de vele geïntegreerde belanghebbenden. De veeindustrie en de detailhandel verdienen veel geld aan de verkoop van dierlijke producten. Ook de farmaceutische industrie, zorgverzekeraars en medici verdienen kapitalen aan zieke mensen. Zij hebben geen belang bij een goede volksgezondheid.

Ook dit aspect wordt behandeld in de documentaire, je hoort mensen hierover spreken die exact weten hoe dit systeem werkt omdat zij er middenin hebben gezeten. Informatie uit de eerste hand dus.

hope11

‘Earth provides enough to satisfy every man’s needs, but not every man’s greed.’
~Mahatma Gandhi

Meer en meer mensen eten meer en meer dieren omdat dierlijk voedsel zo goedkoop is. Over twintig jaar zullen er zo veel mensen en zoveel dieren op aarde zijn dat er niet genoeg voedsel meer voor iedereen is. En dan zullen we de aarde kaal eten. Met het huidige landbouwbeleid zullen we ons levensonderhoud vernietigen, de bodem vernietigen en de planeet exploiteren. Het zorgt voor klimaatverandering en het uitsterven van vele diersoorten. Het verontreinigt de bodem, het water en de lucht en het leidt uiteindelijk tot wereldwijde hongersnood. Er wordt veel te veel vlees gegeten.

Het merendeel van de gewassen die momenteel worden verbouwd zijn niet bedoeld voor menselijke consumptie, maar als veevoer, terwijl er gelijkertijd 1,8 miljard mensen verhongeren. Elke zes seconden sterft er een kind aan ondervoeding. Dat zijn bijna 15.000 kinderen per dag…

hope3

Driekwart van de gewassen bedoeld voor veevoeders komt niet uit de geïndustrialiseerde landen zelf. Europa importeert alleen al 35 miljoen ton soja, voornamelijk uit Zuid-Amerika. Land om deze enorme hoeveelheden gewassen te verbouwen is er niet, dus worden meer en meer tropische regenwouden met de grond gelijk gemaakt om de gewassen te kunnen verbouwen.

De laatste 20 jaar is ongeveer 20% van ’s werelds grootste regenwouden in het Amazonebekken vernietigd. Elke twee seconden verdwijnt er een gebied ter grootte van een voetbalveld.

hope4

Er zijn berekeningen van de klimatologische impact van vlees. Voor een kilo rundvlees bijvoorbeeld wordt 12/13 kg CO2 geproduceerd. Je kunt 100 km in een auto rijden voor dezelfde hoeveelheid. Voor een kilo groente daar in tegen is maar 600 gram CO2 nodig, wat overeenkomt met slechts 5 km.

En dan is er nog het methaangas wat vooral runderen produceren. Volgens experts is methaan maar liefst 25 keer schadelijk voor het milieu dan CO2.

Nog zorgwekkender is stikstof oxide dat zelfs 300 keer schadelijker is voor het milieu dan CO2. Dit komt vrij door het gebruik van synthetische meststoffen.

Droogte, overstromingen, stormen en het smelten van gletsjers en polen… allemaal effecten van de veeteelt op het klimaat.

Voor elke kilo vlees wordt zes kilo mest gegenereerd wat de bodem vervuilt en ammoniak wat de omgevingslucht vervuilt. De vele mest bedreigt tevens ons drinkwater. Water, waar weer waanzinnig veel van nodig is om dierlijke producten te kunnen produceren.

hope6

Voor het produceren van dierlijke producten zijn de volgende hoeveelheden water nodig: Eén kilo eieren: 2.300 liter water, één kilo kippenvlees: 3.900 liter water, één kilo varkensvlees: 4.800 liter water, één kilo kaas: 5.000 liter water, één kilo rundvlees: 15.5000 liter water.

Plantaardig voedsel vraagt minder water: Eén kilo graan: 1.300 liter water, één kilo aardappelen: 900 liter water, één kilo appels: 700 liter water.

hope40

‘Until he extends his circle of compassion to all living things, man will not himself find peace.’
~Albert Schweitzer

Non-vegans willen graag geloven dat de dieren die ze eten een goed leven hebben gehad, lekker buiten scharrelend op de weilanden van een boerderij, maar de realiteit is helaas anders.

Vroeger hadden een boeren een stuk of tien dieren, tegenwoordig honderden of duizenden. Dat betekent dat zij geen band meer hebben met hun dieren. Dieren zijn handelswaar geworden.

Vlees is goedkoper dan ooit. Ongeveer 98% van het vlees is afkomstig van industriële bedrijven waar de omstandigheden de verbeelding te boven gaan. Dieren worden niet langer beschouwd al individuen maar als productiegoederen.

hope111

Kippen worden gehouden in enorme, overvolle en smerige stallen totdat ze het slachtgewicht bereiken. De normale levensverwachting van een kip is twintig jaar, slachtkuikens leven slechts tweeënveertig dagen. Het zijn dan eigenlijk nog gewoon baby’s. Binnen die korte periode moeten ze zo’n twee kilo groeien. De vogels worden in zo’n snel tempo zwaar dat het skelet dat niet kan bijbenen. Kippen en kalkoenen liggen op het laatst plat op hun borst omdat hun pootjes het gewicht niet meer kunnen dragen. Sommige dieren overleven die tweeënveertig dagen niet, ze kunnen zichzelf niet meer naar het voer en het water slepen. Anderen sterven aan hart- en vaatziekten, veroorzaakt door het fokken, ze bezwijken door stress of zijn het slachtoffer van kannibalisme. Meer info over kippen

hope13

Veel mensen die kip of kalkoen eten zijn zich niet bewust van deze vreselijke omstandigheden en de vleeslobby wil dat graag zo houden.

hope16

Fokzeugen leven een groot deel van hun leven in een soort kooi, amper groter dan zij zelf zijn. In plaats van op hooi liggen ze op een betonnen vloer. In de natuur bouwen varkensmoeders grote zachte nesten voor hun baby’s, in de bio-industrie is dit niet mogelijk. Ze bevallen in de kooien waardoor zij hun kleintjes niet kunnen verzorgen.

hope18

Kort na de geboorte worden de staartjes van de biggen afgesneden, dit uit voorzorg tegen kannibalisme. Ook worden de jongetjes gecastreerd. Dit alles gebeurt zonder verdoving. Veel biggen worden ziek, zwak of gehandicapt geboren. Het is niet ‘economisch’ om ze in leven te houden. Vanwege het gebrek aan bewegingsruimte gebeurt het regelmatig dat moederzeug één van haar biggen dood drukt.

hope22

Na drie weken worden de biggen gescheiden van hun moeder en worden ze vetgemest. Hoewel varkens vijfentwintig jaar oud kunnen worden, worden deze varkens geslacht als ze amper zes maanden oud zijn, kinderen nog. Ze slijten hun korte leventje opgepropt in vieze, donkere stallen. Volgens de EU normen is 0,75 vierkante meter voldoende voor een varken van ruim honderd kilo.

Tot 10% van de dieren overleeft de zes maanden van hun leven in slechte omstandigheden niet. Meer info over varkens

hope28

Runderen zijn niet veel beter af. Veel van deze dieren brengen hun leven door in krappe stallen. Degenen die iets meer geluk hebben leven in open stallen. Tegenwoordig hebben we enorme kuddes. Wanneer een melkkoe ziek is wordt dat niet meer zo snel opgemerkt. Meestal merkt men dat pas wanneer de melkmachine detecteert dat de melkproductie afneemt. Of een andere machine detecteert dat de koe niet goed eet.

hope32

Koeien worden gedwongen om steeds grotere hoeveelheden melk te produceren. In de jaren zestig produceerde een koe jaarlijks gemiddeld 1.500 liter melk. Momenteel is dat meer dan 10.000 liter. Koeien geven net als alle vrouwelijke zoogdieren alleen melk wanneer er een baby op komst is en bepaalde de periode na de bevalling. Een koe is negen maanden drachtig. Na 24 uur, maximaal 72 uur worden de kalfjes bij hun moeder weggehaald. Vaak zelfs vrijwel direct na de bevalling. Omdat de kersverse moeder melk moet produceren, voor menselijke consumptie.

hope34

In feite veroorzaakt de zuivelindustrie nog meer pijn voor de dieren dan de vleesindustrie. Kalveren zijn bang en eenzaam, moeders zullen zoeken en roepen om hun baby. Ze kunnen dagen of zelfs weken rouwen om het verlies van hun kalf. Stierkalfjes in de zuivelindustrie zijn nutteloos voor de ondernemer en eindigen als goedkoop vlees voor de consument. Zo ook de overbodige koekalfjes. Als een koe vier kalveren krijgt zullen er drie op zeer jonge leeftijd sterven. De vierde zal haar moeder vervangen. Meer info over runderen

Voor geiten in de veeindustrie geldt overigens het zelfde als voor koeien.

hope39

Eén van de grootste problemen van de bio-industrie zijn infecties. Door de overvolle stallen worden bacteriën zeer snel verspreid. Ook overmatige reproductie en gebrek aan hygiëne en onwetendheid over natuurlijke behoeften zijn een probleem. Dit wordt ‘opgelost’ door het massaal toedienen van medicatie. Tot 75% van alle antibiotica word gebruikt in de bio-industrie. Het routinematig en onjuist gebruik van antibiotica in de veeindustrie vormt een groot risico voor de gezondheid en dat geldt niet alleen voor de dieren!

Omdat meer en meer bacteriestammen resistent worden, is de antibiotica niet meer effectief. Wanneer deze resistente bacteriën mensen infecteren worden ook zij ziek. Vaak werken medicijnen dan niet meer. Wereldwijd sterven meer dan 700.000 mensen aan infecties omdat de bacteriën die zij hebben geconsumeerd resistent zijn geworden tegen antibiotica.

hope49

Wanneer het ‘tijd’ is om naar de slacht te gaan worden dieren met geweld de vrachtwagens in gedwongen. Dieren voelen aan dat dit niet goed voor ze is en zullen nooit vrijwillig een veewagen inlopen. De dieren zijn bang en proberen te ontsnappen. Meer info over veetransport

Iedereen weet dat dieren moeten sterven wanneer zij vlees willen eten, maar niemand wil weten wat er daadwerkelijk in een slachthuis gebeurt. Slachthuizen hebben een goede reden om geen bezoekers te willen ontvangen.

Varkens worden verdoofd door elektrocutie of door gas, aan een poot omhoog getakeld en daarna wordt hen de keel doorgesneden, maar dat gaat meer dan eens mis waardoor ze nog bij bewustzijn zijn als ze gedood worden. Het doorsnijden van de bloedvaten in de keel gaat echter ook vaak niet goed, waardoor de varkens bij volle bewustzijn in een heetwaterbad worden gedompeld…

hope53

Runderen worden verdoofd door ze een pin in hun hoofd te schieten. Als dit juist gebeurt is het dier direct verdoof, maar vaak gaat ook dit niet goed en is het dier niet of niet volledig verdoofd.

hope56

Bij runderen gaat het in 9% van de gevallen mis met het toedienen van verdoving. Bij varkens is dat 12.5%

Kippen worden automatisch verwerkt en op hoge snelheid. Ook hier gaat het verdoven vaak mis.

hope55

De reden waarom slachthuizen liever geen bezoekers ontvangen is duidelijk: het is één en al wreedheid binnen de muren van een slachthuis. Meer info over slachthuizen

Wereldwijd worden er 65 miljard dieren per jaar geslacht. Dat is meer dan 2.000 per seconde. Sinds het begin van de mensheid is de wreedheid tegenover dieren nog nooit zo omvangrijk geweest als nu.

hope44

Veel dieren, ook boerderijdieren, hebben een rijk en diep emotioneel leven. Ze zijn niet dom zoals sommige mensen denken. Een varken bijvoorbeeld, is intelligenter en slimmer dan een hond. Koeien vormen samen een gemeenschap, ze rouwen om het verlies van een dierbare en troosten elkaar. Kippen staan er om bekend dat ze empathisch zijn, ze kunnen de pijn voelen van andere kippen. Dieren zien er anders uit dan wij en we spreken hun taal niet, dat is het enige verschil.

Eet jij vlees? Denk dan niet aan wát je eet, maar aan wíe je eet.

Bekijk de volledige documentaire (met Nederlandse ondertiteling) hieronder.

Bron: Monique

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s