Islam versus dierenrechten: Wat zegt de Koran nou echt?

‘In de Koran staat nergens vermeld dat het dier, voorafgaandelijk aan de slachting middels de halssnede, niet zou mogen worden verdoofd. Het is bekend dat de islam streng oordeelt over verdovende middelen zoals alcohol. Niettemin wordt de verdoving van mensen bij heelkundige ingrepen wel degelijk toegestaan. Waarom wordt thans, wat dieren betreft, een verdoving wél, maar allerlei inentingen tegen ziekten niet als een bezoedeling opgevat? En waarom zou een ‘elektrische’ verdoving dan niet kunnen worden toegestaan? Het ‘leegbloeden’ van het dier wordt door een voorafgaande verdoving niet verhinderd. Het lijkt er daarom ook op dat de thans vigerende praktijken eerder in strijd zijn met de intenties van de islam dan dat zij die gehoorzamen.’

Aldus de inmiddels overleden Gentse ethicus en rechtsfilosoof professor Koen Raes over ritueel slachten volgens de Koran (mei 2005).

schaapjes

Wat zegt de Koran eigenlijk over dieren en dierenrechten?

Factory Farming (industriële veehouderij)
Gezien de grote nadruk die Islam legt op het lichamelijk, emotioneel, psychisch en sociaal dierenwelzijn, en de talrijke bepalingen die daaruit voortvloeien, melden verschillende Islamitische bronnen dat factory farming in strijd is met de Islamitische regelgeving en dat alle producten ervan niet toegestaan zijn voor consumptie door moslims. Noch de productie zelf, noch de handel erin, het transport ervan of de consumptie ervan zijn in het Islamitisch model toegestaan.

Islam over de plaats van de dieren en hun rechten:

 • Dieren aanbidden en verheerlijken God.
 • Zoals de mensen een gemeenschap vormen, vormen ook dieren gemeenschappen op zich, en hebben zij dus alle daarmee geassocieerde rechten (recht op gezonde voeding, op beschutting tegen slecht weer, op sociaal leven, op recreatiemogelijkheden, op het zelf grootbrengen van de eigen kinderen, enz).
 • Dieren hebben een bewustzijn (geest en verstand), handelen intelligent en doelgericht en hebben gevoelens; hun gevoelens mogen niet gekwetst worden.
 • Dieren hebben een waardigheid en een schoonheidsgevoel. Zij moeten daarin gerespecteerd worden.
 • Dieren hebben een geboorterecht op hun deel van de natuurlijke rijkdommen, zelfs als er onder de mensen schaarste heerst aan voedsel en water.
 • Dieren hebben recht op waardig fysisch, psychisch en sociaal leven.
 • Dieren hebben recht op aandacht en op een zorgzame behandeling.
 • Goede daden tegenover een dier worden beloond, voor slechte daden tegenover een dier zal men op Oordeelsdag verantwoording moeten afleggen en mogelijks gestraft worden, mogelijks zelfs met eeuwige verbanning naar de hel.

Islam staat volgende zaken NIET toe:

 • het slaan van een dier in het aangezicht;
 • het brandmerken van een dier op gevoelige plaatsen zoals het gezicht;
 • het overbelasten van een lastdier;
 • het doden van een dier in het bijzijn van een ander dier (om de gevoelens van het ander dier niet te kwetsen);
 • het doden van een dier op een wrede manier of voor het plezier;
 • het doodmartelen of nodeloos doen lijden van dieren (zelfs al gaat het om de meest schadelijk geachte soorten, zoals schorpioenen enz);
 • het klaarmaken van slachtgerief (scherpen van mes) in bijzijn van het te slachten dier;
 • een dier laten wachten om gedood te worden;
 • een dier vastbinden en dan doden;
 • het versnijden van een voor voedsel gedood dier alvorens lijkstijfheid is ingetreden (door de verplichting zolang te wachten, verzekert Islam dat een dier dat dood lijkt maar waar nog een sprankeltje leven in zit, zeker geen pijn zou toegebracht worden);
 • het tegen elkaar opzetten van dieren en dierengevechten (hanengevechten, stieren- gevechten);
 • jachtsporten (vossenjacht);
 • het verminken van dieren en verwijderen van een deel van een dier terwijl het in leven is (met als uitzondering wanneer het nodig is om het leven van een dier in nood te redden – vb amputatie is toegestaan en is zelfs een goede daad wanneer dit het leven van een dier in nood kan redden);
 • het vangen van vogels en hen in kooien stoppen zonder enig speciaal doel (dit wordt aanzien als abominabel);
 • het opsluiten van dieren zonder voedsel;
 • het toebrengen van lichamelijke of emotionele schade aan een dier tijdens leven of gedurende de slacht;
 • het begaan van lichamelijke of geestelijke wreedheden tegenover dieren;
 • factory farming;
 • experimenten op dieren;
 • afmaken van dieren voor hun vacht (Islam laat enkel gebruik toe van huiden of pels van gedomesticeerde dieren die een natuurlijke dood stierven of van dieren die gedood werden voor voedsel);
 • het doden van een dier zonder rechtvaardigbare reden (dit is zelfs één van de hoofdzonden);
 • verspilling in het algemeen, en in het bijzonder van producten waarvoor dieren gedood werden;
 • het doden van dieren tijdens oorlog behalve wanneer dit nodig is voor voedsel;
 • het doden van dieren voor voedsel zonder “In de Naam van God” te zeggen (en dit om de mens er nogmaals aan te herinneren dat het leven heilig is en men geen andere reden – zoals wreedheid of sport enz – mag hebben om het leven van het dier te beëindigen, dan de nood om voedsel;
 • het consumeren van producten van dieren die niet correct geslacht werden of die tijdens het leven mishandeld werden, vermits die producten daardoor onwettig werden voor consumptie. Dit laatste zou men kunnen aanzien als een preventieve maatregel die er voor zorgt dat moslimboeren hun dieren goed behandelen.

Bizar dat dierenrechten zo goed beschreven staan in de Koran en dieren dus gewoon goed en respectvol behandeld dienen te worden volgens de Islam, maar dat het gros van de Islamieten slechts één wazig regeltje, wat ook nog eens niet letterlijk in de Koran staan, hanteert bij het slachten van dieren en de rest aan zijn laars lapt.

Over het algemeen worden de slachtdieren niet goed behandeld, zowel bij leven (de meeste komen uit de bio-industrie) als bij de slacht die meestal niet correct (volgens de regels van de Koran) gebeurt.

Met welk recht mogen zij dit blijven doen in een land waar wel degelijk regels gehandhaafd worden wat het doden van dieren betreft? Bizar hoe politiek correct het Westen meent te moeten zijn over de rug van de dieren.

Wil je nog meer weten over Dierenrechten in de Islam, kijk dan eens hier (bron van dit artikel).

Een reactie op “Islam versus dierenrechten: Wat zegt de Koran nou echt?

 1. simpelweg omdat ze het niet weten. tot voor kort konden maar weinig mensen lezen en schrijven. de imam was de allesweter. nu heden ten dagen is het nog steeds zo, het wordt over geleverd van vader op zoon, en ouderen mag je niet tegenspreken en met ontzag aan te horen. De turken leerden niet zo lang geleden, de koran in de arabische taal, terwijl ze die niet meester waren. Daarom kom je aan zoveel onwetendheid

  Liked by 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s